Konsernsjefen har ordet

Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen. Vår grunnsetning er at mediemangfoldet og derigjennom ytringsfriheten påvirkes av medieeierskapet. Strategiske beslutninger tas på konsernnivå og i den daglige ledelsen av konsernene er ikke så mange sjefredaktører representert. De har fortsatt ansvaret for og makten over innholdet i egne publikasjoner, men rammene de opererer innenfor blir strammere og deres frihet til å ytre seg om utviklingen i egen bransje synes å bli stadig mindre.

For å sikre mangfold og ytringsfrihet er vi opptatt av at det skal være minst tre store aktører i markedet og har tatt til orde for at Medietilsynet bør stramme inn den nasjonale eierskapsbegrensningen. Likeså er vi opptatt av pressestøtten. Pressestøtten var tidligere en ren distribusjonsstøtte, og vår oppfatning er at støtten nå bør stimulere til økt menings- og mediemangfold. Vi vil forsvare vår posisjon, men samtidig vil vi også gjerne bli en del av noe større.

De tradisjonelle papiravisene er i gang med transformasjonen over i digitale medier, web-tv og mobile plattformer. Dette gjelder også for Dagbladet som allerede har en lang historie som nyskapende avishus på nett og papir. Som mediehus rekker Dagbladet nå hver dag ut til 1,4 millioner mennesker, eller 33 prosent av landets voksne befolkning. Det gjør oss til landets nest største avis i dekningsgrad og landets fjerde største mediehus.  Nettet vokser fortsatt og ligger nå på over 1,1 million lesere hver dag, samtidig som den formidable veksten på mobil fortsetter.  Mobilutgaven av Dagbladet har 250 000 lesere, flere lesere enn mange regionaviser har for sine papirutgaver. For papiravisa var oppslutningen i 2011 oppsiktsvekkende. Dagbladet klarte – som eneste løssalgsavis i vår del av verden – å få opplagsframgang, og ble fortjent kåret til årets avis.

Men selv om det er motstrøms å kunne melde om opplagsframgang, må vi ikke være naive. For papir som publiseringsplattform gjelder tyngdekraften. Vi vil vi imidlertid understreke at papiravisa skal ha en viktig plass i Berner Gruppens struktur også i årene som kommer. Den journalistiske kraft som Dagbladet representerer på alle plattformer er utviklet – og vil fortsatt utvikles – med basis i det innholds miljø som papiravisa representerer.

Berner Gruppen søker stadig nye måter å formidle medieinnhold på. Ved å øke bredden i innholdstilbudet kan Dagbladet ta mer av kundens totale medietid og derigjennom skape inntekts- og lønnsomhetsvekst. Vår sterke trafikkposisjon på nett gjør at Dagbladet nå beveger seg over i nye forretningsområder der vi også skal tjene penger på å distribuere andres innhold.  

Kontinuerlig forbedring er nødvendig for å trygge Berner Gruppens framtid og sikre konsernets konkurransekraft. Vi erkjenner at vi alltid, og på alle områder, har forbedringspotensial. Det gjelder både på kostnadssiden, kompetansesiden og inntektssiden. Vi opplever nye forbedringstiltak som mulighet for utvikling, vekst og nye inntekter parallelt med kostnads- og effektivitetsarbeid. Som i medieområdet, har vi også en sterk innovasjonskultur i eiendomsområdet, og det er med stolthet vi nå har startet arbeidet med oppføring av Yara’s nye hovedkontor på Skøyen. Etter nedleggelsen av vårt trykkeri på Lørenskog, har vi startet arbeidet med eiendomsutvikling på 45 mål’s tomt i Lørenskog kommune.

Vår idé er at disse to forretningsområdene skal forsterke hverandre. Vi er klar over at årene fremover krever betydelig omstilling, kompetanseutvikling, omorganisering og investeringer. Dette er vi forberedt på å håndtere. 

Tore Stangebye
Konsernsjef