Yara til Drammensveien 131

I januar 2011 ble rammetillatelsen for Drammensveien 131, kjent som Ridehuset, klar og rivingen av det gamle bygget igangsatt. Det nye bygget, som skal stå ferdig i 2014, blir Yaras nye hovedkontor.

Byggearbeidene starter opp i løpet av sommeren 2012. Våren 2014 flytter Yara inn i det syvetasjer store bygget på omkring 10.000 kvadratmeter. I tillegg til kontorer vil bygget også romme handelsvirksomhet, samt  77 p-plasser i kjelleren.