Byggingen i full gang

I januar 2011 ble rammetillatelsen for Drammensveien 131, kjent som Ridehuset, klar og rivingen av det gamle bygget igangsatt. Byggingen av Yaras nye hovedkontor er nå i full gang.

Senest 1. mai 2014 skal bygget stå ferdigstilt og klart til innflytting for Yara. Det syvetasjer store bygget på omkring 10.000 kvadratmeter vil da romme kontorer, handelsvirksomhet, samt  77 p-plasser i kjelleren.