Aller og Dagbladet skaper et av Norges største mediehus

Aller Media AS har inngått en avtale om kjøp av 100 % av Berner Media Holding AS  fra Berner Gruppen AS og blir med dette en av de største medieaktørene i Norge.

Selskapene og produktene utfyller hverandre på en god måte. Sammen med endrede medievaner, tøff konkurranse og ny teknologi er dette bakgrunnen for oppkjøpet.

- Med dette oppkjøpet vil vi stå langt sterkere i en krevende tid for norske medier, og vi ser fram til å videreutvikle et slagferdig, moderne, mangfoldig og konkurransedyktig mediehus. Det har underveis vært en særdeles god tone mellom oss, og vi er sikre på at vi skal greie å ta vare på og utnytte de verdiene som ligger i selskapene på en god måte, sier administrerende direktør Roger Hansen i Aller Media AS.

Digitale muligheter
- Det sentrale for Berner Gruppen har vært å finne en god og trygg havn for Dagbladet og medieområdet. Med den maktkonsentrasjonen vi har sett i bransjen de senere år, er det nødvendig at Dagbladet kommer inn i et større miljø, i et eierskap med kompetanse og styrke til å utvikle virksomheten videre.  Særlig vil jeg fremheve de digitale mulighetene som denne løsningen gir, sier Anne Lise Meyer, styreleder i Berner Gruppen.

Utfyller hverandre
Aller Medias magasin- og ukebladmiljø, i kombinasjon med Dagbladets posisjon og bredde, gjør at virksomhetene utfyller hverandre godt. Selskapene har kompetanse på ulike deler av innholdsmarkedet, og dette er et bra utgangspunkt for å utnytte kraften i de redaksjonelle miljøene til gjensidig å styrke hverandre.

Aller har tradisjonelt sett vært gode på nytte- og underholdningssegmentet i mediemarkedet, og er Nordens største ukeblad- og magasinutgiver både når det gjelder bredde- og nisjepublikasjoner. Dagbladet har lange tradisjoner som en av landets viktigste aviser for nyheter, debatt og kultur, og som de senere år har utviklet seg til et moderne, multimedialt mediehus. Disse egenskapene gjør at selskapene passer godt sammen. Ikke minst er det store digitale satsninger i begge mediehusene som med sammenslåingen skal kjempe om enda større digital trafikk og annonseinntekter.

God industriell løsning
- Dette er en god industriell løsning for Berner Gruppen, og man har hele tiden sett etter muligheter til å vokse. Med denne løsningen har man funnet et hjem for medievirksomheten som er til det beste for selskapet. Dagbladet kommer inn i en veldrevet, medieindustriell struktur. Eierskapet blir plassert hos en profesjonell medieaktør med lang erfaring og tilstedeværelse i Norge, sier administrerende direktør Tore Stangebye i Dagbladet.

- Dagbladets formålsparagraf endres ikke med skifte av eier. Det publisistiske har stått sentralt i samtalene, og den nye eieren har selvsagt ingen interesse av å gjøre grep knyttet til Dagbladets posisjon som svekker konkurransekraften. Tvert imot. Det er mitt inntrykk at Aller Media ikke bare forstår Dagbladets betydning og plass i det norske samfunnet, men har ambisjoner om å utvikle Dagbladet som mediehus, sier John Arne Markussen, sjefredaktør i Dagbladet.

Fakta:
Aller omsetter for ca.  4.000 mkr i det nordiske markedet.  Aller Media i Norge har 460 ansatte og en omsetning på 1.300 mkr.  Berner Media har 275 ansatte og en omsetning på 830 mkr.  Aller Holding ble etablert i 1873, mens Dagbladet ble etablert i 1869.

Kontaktpersoner:
Aller Media: Adm.direktør Roger Hansen – tlf: 93045590 – mail: roger.hansen@aller.no
Berner Media: Adm.direktør Tore Stangebye – tlf: 93212206 – mail: tore.stangebye@dagbladet.no