Største eiere

Berner Gruppen har 1.162.989 aksjer, fordelt på 727.757 ordinære aksjer og 435.232 preferanseaksjer.

Alle aksjene har lik stemmerett, dog kan ingen utøve stemmerett på egne eller andres vegne for mer enn 10 % av representerte aksjer på generalforsamlingen.

 

De største eierne i Berner Gruppen pr 31. desember 2016:

 

 

Aksjer

Eierandel

Hamang AS

263 665

22,7 %

Fram Realinvest AS

200 000

17,2 %

Fram Management AS

186 054

16,0 %

Furunål Kultur AS

184 000

15,8 %

Taconic AS

97 362

8,4 %

Lychegården AS

73 679

6,3 %

Tyin A/S

40 858

3,5 %

Fjellbakke AS

30 000

2,6 %

Norus AS

24 257

2,1 %

Oak Management AS

17 049

1,5 %

Horn Bull AS

15 000

1,3 %

Sum

1 131 924

97,3 %

Øvrige

31 065

2,7 %

Totalt antall aksjer

1 162 989

100,0 %