Berner Gruppens styre

Berner Gruppens styre består av 5 aksjonærvalgte styremedlemmer.

Aksjonærvalgte styremedlemmer

Anne Lise Meyer - styreleder
Jens P. Heyerdahl d.a.y.
Ragnar Horn 
Torstein I. Tvenge 
Kristian Eriksen