Dagbladets samfunnsoppdrag

“Hjerte for de svake,
muskler i møtet med de sterke”

Dagbladet er et multimedialt mediehus, utviklet med utgangspunkt i papiravisen Dagbladet. Dagbladets journalistiske kjerneområder er nyheter, sport, kultur og underholdning, i tillegg har vi sterke tradisjoner innen featurejournalistikken. Vår oppdragsgiver er våre lesere. Dagbladet skal med sin journalistikk granske makten og sette dagsorden, men også begeistre og underholde våre lesere.

SAMFUNNSOPPDRAGET:
Dagbladet er avisa med hjerte for de svake og muskler i møte med de sterke. Dagbladet er uavhengig og maktkritisk. Dagbladet skal jobbe for å avdekke kritikkverdige forhold gjennom å granske alle typer makthavere, både offentlige og private, for å hindre overgrep, forsømmelser, korrupsjon og maktmisbruk.  Dagbladet skal være en arena for kommentarer, debatt og kritikk som gir mulighet til å delta i - og påvirke - samfunnsutviklingen.

IDEOLOGI OG VERDIER:
Formålsparagrafen for AS Dagbladet danner grunnlaget for avisens ideologi og verdier. Det sentrale element i paragrafen er følgende: “..idet avisen skal fortsette som et uavhengig venstreorgan for frisinnet og fremskrittsvennlig politikk i nasjonal, sosial og økonomisk henseende.” Dette gjelder for alle produkter som publiseres under Dagbladets navn, uansett plattform.

Sentralt for Dagbladet er den personlige friheten til å ta avgjørelser som påvirker våre liv, og statens ansvar for å verne om denne rettigheten. Dette betyr oppslutning om rettsstaten, ytringsfriheten og menneskerettighetene.

ÅPEN, RAUS OG TOLERANT:
Dagbladet er en liberal avis som også våger å bryte med konvensjonelle tanker og ideer. Vår liberalisme legger vekt på sosial samvittighet og praksis. Generelt advarer vi mot en tro på at alle utfordringer kan løses via stadig nye lover, men samtidig aksepterer vi bruk av reguleringer og omfordeling for å nå politiske mål.

Dagbladet skal være åpen, raus og tolerant når det gjelder menneskelige relasjoner og kulturelle uttrykk, og ha brodd mot all form for moralisme og undertrykking. Dagbladet står i en rasjonell tradisjon som legger vekt på at fornuft og det kunnskapsbaserte er en forutsetning for erkjennelse og utvikling.

VÅRE LESERE:
Dagbladet jobber for å ha en levende dialog og en aktiv relasjon til de som forholder seg til oss. Vi er uavhengige i våre prioriteringer og våre meninger, men vi skal være åpne og slippe leserne og brukerne inn i vår virksomhet for å påvirke våre redaksjonelle valg. Denne dialogen og interaktiviteten skal gjenspeiles i måten Dagbladet utfører sitt samfunnsoppdrag på.


Se også:
http://presse.no/Etisk-regelverk/Redaktoerplakaten
http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten
http://presse.no/Etisk-regelverk/Tekstreklameplakaten